fredag 25 oktober 2013

Vi sitter på en tickande tidsbomb !


 Ytligt sett är finländarna friskare än någonsin. Allt flere når också 100 års ålder. Den här utvecklingen kan dock mycket väl vara skenbar och övergående. 

I verkligheten sitter vi nämligen på en tickande bomb. Hälsoskillnaderna växer mellan olika befolkningsgrupper. Under åren 1988-2007 har skillnaderna vuxit så, att de välbemedlade lever 12,5 år längre än de som har svag ekonomi. Dagens samhälle är redan rätt oroligt, håller samhällsfreden i framtiden för sådana påfrestningar? 

De arbetsföras arbetshälsa har försämrats. Över 100 000 av dem har redan dålig hälsa. De som är i 20-30 års ålder, är i sämre skick än 40 åringarna. Man har räknat ut, att om 20 år är ca 350 000 arbetsföra i dåligt skick. Dessa människor kan inte utföra ett fullt arbete, de mår inte bra själva och samhällets hälsoservice klarar inte av ökningen. 

Vi är medvetna om att en stor del av ungdomen rör sig alltför litet, sover för litet och äter för näringsfattig mat. Alltså försämras situationen antagligen ytterligare i framtiden.  

Arbetgivarna konkurrerar under allt hårdare villkor.  Hur skall de klara ökad sjukfrånvaro med påföljande extra löneutgifter och omorganiseringar i företaget. Kan de då erbjuda lika många arbetsplatser? 

Helt vanliga människor kämpar med övervikt och därav härledda sjukdomar. I USA har man räknat ut, att de överviktigas antal har tredubblats under en enda generation. Om samma trend tillåts fortsätta, är samtliga amerikaner överviktiga år 2048. Det skulle alltså inte finnas några invånare med normalvikt över huvudtaget då i USA !?   

Livsstilsjukdomarna, såsom diabetes ökar hela tiden markant. 

Sammanfattning: Detta är inte en hållbar utveckling. Vår livsstil måste helt enkelt  förändras till det bättre.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar