onsdag 30 juli 2014

MYCKET MERA ÄN EN VANLIG DRYCK


 
Noni har kallats naturens gåva till mänskligheten. Tahitian Noni är den ursprungliga, äkta nonidrycken, som används av miljoner människor i över 75 länder. Tahitian Noni är även din hälsobeskyddare.

Thrive Max™ innehåller en unik kombination av iridoider från fem olika naturliga källor i en blandning, bestående av 120 mg iridoider per 60 ml. Förutom noni och blåbär ger dig Max de välkända och dokumenterade fördelarna av oliver, körsbärskornell och tranbär. I Max drar du även nytta av acerolakörsbär, som är rika på C-vitamin och som bl.a. hjälper kroppen mot oxidativ stress.

Max är en 100 % naturlig dryck, utan tillsats- och konserveringsämnen. Det är den enda drycken i världen med en vetenskapligt dokumenterad mängd iridoider från flere källor. Iridoiderna kommer från nonifrukten,blåbär,oliver,körsbärskornell och tranbär.

Iridoiderna är växternas naturliga skyddsämnen.  De är naturligt förekommande kraftfulla fytonäringsämnen. De fungerar som effektiva antioxidanter, som fortsätter där vitaminernas kraft upphör.

Det finns tusentals vetenskapliga rapporter om iridoidernas hälsostärkande effekter. De är inte bara hälsosamma utan även stabila. De har nämligen en så stark kemisk struktur, att de behålla sin effekt  trots tillverkningsprocesser, värme,lagringstider och ljus.

Iridoiderna är också en kvalitetsmätare för Tahitia Noni produkterna.

Njut till fullo av livet. Använd även du ”supernonidrycken” Thrive Max.

Den som passar alla, ung som gammal, i dagligt bruk.

 

 

 

tisdag 10 juni 2014

Tahitian Noni Orginal


Noni har sagts vara naturens gåva till mänskligheten. Miljoner människor använder i dag Tahitian Noni Orginal, som är den ursprungliga, genuina och mest använda nonidrycken i världen. Den första nonidrycken i Europa. Den är verkligen en beskyddare av vår hälsa.

När vi dricker Tahitian Noni  Orginal, stärks kroppens naturliga förmåga att fungera. Vi ger kroppens en slag ”rostskyddsbehandling”. Du kan själv följa viktiga hälsoindikatorer som magens skick, sömnens kvalitet och din dagtida energinivå. När kroppen fungerar fint, hålls du frisk längre. Friskvård utan negativa effekter.

Tahitian Noni är trygg, forskad , naturlig med mångfaldiga positiva effekter.

Drick gärna 30-60 ml dagligen och hjälp din kropp att dra nytta av

-         kroppens naturliga försvar upprätthålls

-         antioxidanterna, som stöder försvaret mot fria radikaler

-         stödet till din fysiska prestationsnivå

-         manganens som skyddar dina celler och stöder benbyggnaden och ämnesomsättningen   

-         acerolans C-vitaminer, som hjälper  dig att hantera oxidativ stress

Tahitian Noni Orginal innehåller  250 näringsämnen ( vitaminer, mineraler, fettsyror etc.) och 30 mg iridoider per 60 ml. En helt naturlig dryck utan bekämpnings och konserveringsmedel.

Iridoiderna är medicinalväxternas egna skyddsämnen. De är effektiva antioxidanter, som fortsätter där vitaminernas kraft upphör. De är nämligen stabila och klarar värme,ljus, tid och tillverkningsprocesser.

Njut till fullo av av tillvaron och drick även du Tahitian Noni Orginal. Den kan användas dagligen av alla, gammal som ung och även djur.

.

torsdag 22 maj 2014

Hudens åldrande


Huden är kroppens största organ. Om underhuden räknas med, utgör huden 15-25 % av kroppens totala massa. Huden har en mängd ytterst viktiga funktioner. Den skyddar mot så vitt skilda företeelser som t.ex. strålning, stötar och sjukdomar. Den fungerar som en känsloförmedlare och skyddar oss därmed för bl.a hetta. En välfungerande hud sköter om att vår vätskebalans och att kroppstemperatur hålls på de rätta nivåerna.
När huden åldras förändras dess struktur och förutsättningarna att sköta de viktiga funktionerna försvagas. Tunnare hud rodnar t.ex. lättare i solksken och såren läks långsammare. Hudens flexibilitet och spänst försvagas när kollagenet försämras. Vårt utseende påverkas också till allmän beskådan.
Huden avslöjar likt en spegel vilka levnadsvanor vi följer.
Vi har goda möjligheter att påverka hudens åldrande, på många sätt. Motion och vila bör helt naturligt ingå som delar i ett hälsosamt levnadssätt. Det är ändå här skäl att betona, att en hållbarare hud byggs inifrån. Näringsrik föda stärker kollagenskiktet. Det är framför allt kollagenet som ger huden spänst och flexibilitet.
Skräpet, dvs. AGE produkterna, skadar hudens kollagen. Mätningen av AGE mängden i kroppen är därför ett viktigt hjälpmedel för att bedöma vilken roll skräpet har för hudens hälsa just hos oss personligen. Det är viktigt att känna till sin egen AGE nivå, både med tanke på hälsan som helhet och för vårt utseende. I vår blogg finner du närmare information om AGE mätningar och AGE produkternas effekt på vår hälsa.   

måndag 12 maj 2014

AGE medvetenheten sprider sig över världen


Känner du till ditt AGE värde? Om AGE ännu inte är bekant för dig, så är det bara en tidsfråga när du får veta ditt eget hälsotal. Ryktet sprider sig nämligen snabbt runt om i världen och scanningar görs dagligen i många länder.
Vetenskapsmännen har redan i decennier känt till AGE och dess skadliga effekter. För den stora allmänheten är det ännu ett okänt begrepp. För 60 år sedan var blodtrycksmätningar lika okända och kolesterol började man mäta för bara 30 år sedan.
Morindas produktkonsulter fick tillgång till scannern på våren 2013. Nu skapar vi igen historia tillsammans med Morinda. Vi för ut informationen om AGE till allmänheten med  sådan energi, att scanningarna i framtiden kommer att vara  ett välkänt sätt att följa sitt hälsotillstånd och åldrande.
Här några siffror på vad som sker
·  123 000 000: antal klick på sidan www.truage under det gångna året
·  3.663.776:   antal titt på TruAge videon  
·  10,000:  antal titt på truAge videon i medeltal per dag
·  1,500,000:  antal scannade personer
·  2,000:     antal scannade i medeltal per dag.
·  100,059: antal sålda TruAge First Experience Packs 
·  300: daglig försäljning av  TruAge Experience Packs
·  706: antal scanners I bruk I världen
·  15:  antal vinnare av drömresorna
Morinda var en föregångare då vi förde ut Tahitian Noni till allmänhetens kännedom. På samma sätt är Morinda och produktkonsulterna igen pioniärer då vi gör allmänheten medveten om AGE. Hälsan är alltid viktigast.

fredag 11 april 2014

Vilken är din hälsoålder?Åldrandet uppfattas ofta som något negativt. Men kanske är åldrandet i sig inte alls är någonting dåligt. Kanske det istället är frågan om den egna känslan av att man åldras, som känns mindre trevlig.

Även om vi blir ett år äldre varje år, vill vi inte känna oss äldre. Tvärtom. Vi vill gärna känna oss unga, friska och energiska.  Antalet födelsedagar behöver vi inte låta störa känslan av att vi fortfarande är unga till sinnet. En ung människa kan t.ex. mycket väl vara trött och en äldre härligt pigg.

Låt oss alltså säga nej tack till känslan av åldersrelaterad svaghet och trötthet. Vi har så goda möjligheter att i stället välja en livsstil som håller oss ungdomligare längre.  För att göra det har vi god hjälp av att vara hälsomedvetna. Det betyder bl.a. att vi känner till hurudan mängd skräp vi har i vår kropp. Mängden skräp kan nämligen numera fastställas via scanning.

Vår AGE nivå visar hur snabbt eller långsamt vi blir äldre.  Den beskriver alltså takten på åldrandet.  AGE nivån beskriver hur mycket skräp vi har i vår kropp, d.v.s. I hur ”förorenad” miljö våra inre organ fungerar.  Får t.ex. vår lever fungera i en inre omgivning med mycket skräp  eller i en miljö med mindre skräp, där det är lätt att fungera?

En TruAge scanning ger oss information om barlasten som våra inre organ har i sitt dagliga arbete. Höga AGE nivåer snabbar upp åldrandet. Genom att lära oss hantera våra AGE nivåer, kan vi därför underlätta alla kroppsfunktioner och leva yngre längre. 

Vår hälsoålder är mera relevant för välmåendet än antalet födelsedagar vi upplevt.
 

måndag 3 mars 2014

Här kan du mäta mängden "skräp" i kroppen


 Är du intresserad av att få reda på din egen kropps inre ålder?  Nu erbjuds vi en unik möjlighet att scanna vår inre ålder.
Vår kropp samlar år för år på sig en allt större mängd ”skräp”.  Ett mera korrekt begrepp för skräpet är AGE.  AGE är skadliga ämnen som gör att vår kropp fungerar sämre och  blir mera benägen att insjukna i kroniska sjukdomar.
Hur mycket AGE har du i din kropp? Det kan vi få reda på vid följande möten i Finland. Vi får  gratis information och  unik scanning på följande orter.

HELSINGFORS
Sönd  30.3  kl 18.30, Hotell Arthur, Berggatan 19

VASA
Månd 31.3 kl 18-21, I Hotell Wallonia, Smedsby. Föreläsningen kl 18.30.

SALO
Tisd  1.4  kl 18.30, Astrum keskus, Salorankatu 5-7, ingång via restaurang Planet Pluto

ÅBO
Onsd  2.4 kl 18.30 Rosenkvarteret, Allégatan. 11, klubbrummet

 

fredag 14 februari 2014

Hur farligt är egentligen rökandet?


Se på videon!
Vi vet alla att rökning är ohälsosamt och farligt. Men HUR skadlig är rökningen egentligen?
Tobak innehåller förutom nikotin även tusentals andra skadliga ämnen. Sådana, som används bl.a. i tändvätskor, tvättmedel och t.o.m. insektgifter. Det är uppenbart att gifterna inte för med sig något gott för hälsan, för att inte tala om lungorna.

Det är välkänt att lungorna blir mörka av tjäran och därtill rökfyllda. Deras funktioner försämras också avsevärt. Rökningen skadar hela kroppen och förorsakar ett flertal sjukdomar.

I denna informativa video får man se hur den inbitna rökarens lungor skiljer sig från friska och rena lungor. Förutom färgen har också formen försämrats efter tiotals år av rökning.