onsdag 23 oktober 2013

Närmare naturen


Vi har alla skäl att gå in för mera naturliga livsmedel. T.ex.vanligt smör i rimliga mängder. Fräscha eko-grönsaker, rotfrukter och bär är självklart bra för oss. 

Men det är i det närmaste omöjligt att hitta och konsumera helt naturliga livsmedel i den omfattningen att alla kroppens behov tillgodoses. 

Fastän det t.ex. på sommaren går att få tag på många färska livsmedel, ger vi inte kroppen den kvalitetsnäring som den behöver för att hållas frisk. Därför finns det så många sjukdomar. Vår kropp måste ju nämligen också ha styrka att hantera t.ex. stress och miljögifter.  

I själva verket finns det inget sätt att mäta vad kroppen å ena sidan förbrukar och å andra sidan vad den får ur det vi äter.  Vi vet inte hur mycket energi som går åt till att rensa kroppen från skadliga ämnen. Vi vet inte heller hur mycket vitaminer och mineraler t.ex. en skalad och kokt potatis ger oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar