fredag 25 oktober 2013

MAX och iridoiderna


Iridoiderna är medicinalväxternas skyddsämnen mot infektioner och sjukdomar. De är effektivt fungerande antioxidanter som kämpar emot anstormande fria radikaler.  

Tusentals rapporter  om iridoider har publicerats under de senaste femtio åren. Däremot är det ganska nyligen man börjat undersöka iridoiderna i just noni. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan gå till den officiella sidan www.pubmed.go 

Iridoiderna är inte bara hälsosamma. De är också stabila. Deras kemiska struktur är så stark, att den behåller sina hälsomässiga fördelar även när den utsätts för värme, ljus och lagring under längre tider. Därför kan alla våra juicer behålla sin fulla effekt i minst två år i oöppnad flaska 

Inom Morinda ser vi nu att Max är den stjärndryck, som kan skydda människor från många av dagens hälsoproblem. Den innehåller bioaktiva beståndsdelar från medicinalväxter och erbjuder den största mängden iridoider från olika biologiska källor. 
De bioaktiva beståndsdelarna fungerar i ett fint samspel med kroppens naturliga biokemi. 

Forskarna i Morinda har  lyckats finna effektiva iridoider, som har inbördes synergi, dvs. mera effekt än de enskilda iridoidernas enskilda verkningar var för sig. Det innebär alltså, att 2+2 blir mera än 4.   

Kliniska forskningsrapporter visar att Max har en unikt bred skala av fördelar hälsomässigt.
Sådana rapporter har bl.a. publicerats i Advance Journal of Food Science and Technology.    

Våra konkurrenter hänvisar gärna till sina ORAC tal. Det säger emellertid inte mycket.
Dessa kartläggningar har nämligen gjorts i endaste ett laboratorium i USA. De har sett på den antioxidentala aktiviteten i petriskålar.( skålar av glas eller plast som används i laboratorier).
Det är alltså inte försök på människor och därför har ORAC studierna mycket klen vetenskaplig relevans. 

Våra konkurrenter har sällan några kliniska studier att hänvisa till. Det är nämligen mycket dyrt att göra sådana på ett vetenskapligt relevant sätt. Morinda har i dagens läge 15 kliniska studier ( alltså med människor) med mycket intressanta resultat.

 

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar