tisdag 12 november 2013

Vad är A.G.E egentligen ?


A.G.E. är inte något som bara Morinda har kommit fram med just nu. Det är en bekant term sedan länge, speciellt inom den funktionella medicinen. Begreppet står för Advanced-Glycation-Endproducts. Det är alltså inte det samma som det engelska ordet ”age”, även om det handlar just om åldrandet. Forskningen kom igång redan för 100 år sedan och numera finns 5000 vetenskapliga artikar i ämnet. Inom läkemedelsindustrin vaknade intresset redan år 1992.

Helt kort betyder A.G.E. ansamlingen av ”skräp” i kroppen. Skräp som stör kroppens naturliga funktioner. Vi känner då t.ex. att vi får mindre energi och mera värk.

Då proteiner i värme kombineras med överskott av socker, uppstår A.G.E. produkter.  Man kan även kalla dem dysfunktionella proteiner.

A.G.E. ansamlas i kroppen

    a)dels av de livsmedel vi väljer,

   b) dels av sättet som vi lagar maten på.

Det handlar om en typ av försockring, glykosidering.

A.G.E. nivåerna, ”skräpmängden” påverkar åldrandet och sjukligheten.

De största syndabockarna finner vi i den industriellt tillverkade maten och stekning av livsmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar