onsdag 6 november 2013

Medikalisering av friska

I Sverige skrev Expressen nyligen om att det går sjukt mycket pengar till medicinering av friska. Man gör det i förebyggande syfte. Med de gränser för  sjukdom vi fick för sex år sedan i EU, är de flesta av oss sjuka. Få går friska om kolesterolvärdet 5 skall gälla som gräns. Tre av fyra vuxna  ligger i riskzonen för hjärt-och kärlsjukdomar osv.

Läkarkåren reagerar också för den sjuklig utbredda  medikaliseringen.  En grupp allmänläkare har skrivit en bok som heter " Skapar vården ohälsa?" Gränserna för friskt och sjukt bestäms på stora internationella expertmöten. Där har gränserna för riskabelt blodtryck, kolesterol och blodsocker sänkts. Det är absurt att nästan alla människor  enligt detta borde vårdas och behandlas. Ofta är dessutom biverkningarna långt värre än de fördelar man föreställer sig npå.

Chedredaktören för Finlands läkartidning, Teppo Järvinen, skrev för något år sedan en intressant artikel om att ca 500 milj. euro används årligen för medicinering av friska människor. Högst sannolikt helt bortkastade pengar alltså. 

Användningen av mediciner är enormt utbrett. Folkpensionsanstaltens statistik visar, att 1,4 milj. finländare tar mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar. Ungefär 700 000 människor använder kolesterolmediciner och 300 000 tar diabetesmediciner. Över 100 000 får osteoporosmediciner. Den här medicineringen kostar en halv miljard euro per år.  

 Enligt läkartidningen är största delen av denna medicinering av den typ, att man inte har kunnat påvisa någon positiv effekt av läkemedlen. I fallet osteoporosmediciner, är det t.o.m. så, att man direkt påvisat att medicinerna inte förebygger höftskador. 

I USA har man visat, att en tredje del av landets årliga  hälsovårdssatsning, går till behandlingar, som inte har någon effekt.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar