tisdag 19 november 2013

Chans att lära sig mera om att hållas yngre längre


Medvetenhet är helt avgörande för vilken livskvalitet man har. Det är centralt, att man känner till sina egna nyckeltal för hälsa: blodtryck, kolesterol och viktindex och därtill nu även sitt AGE tal. 
AGE kan uppfattas som ett samlingsnamn för det ansamlade  ”skräpet” i kroppen.  Därom finns tusentals vetenskapliga artiklar i bl.a. PubMed. Fastän  Age är obekant för den stora allmänheten, är termen välkänd bland experter.  För den stora allmänheten är AGE ännu ett okänt begrepp.  

Vill du höra till den föregångargrupp som känner till sitt AGE värde?

Vi hade just ett intressant informationsmöte i Vasa. Denna vecka  finns det ännu möjlighet att lära sig och mäta sig på följande orter.
SALO
Du är välkommen att bjuda in dina bekanta till följande scanningstillfälle.  Där ges information om AGE, Morinda och  Diagnoptics. Deltagarna scannas  enskilt.   

SALO
Tisd  19. 11 kl 18-21, Astrum keskus, Salorankatu 5-7, ingång via restaurang Planet Pluto
HELSINGFORS
Onsd  20. 11 kl 18.-21, Hotell Arthur, Berggatan 19
ÅBO
Torsd  21.11 kl 18-21, Rosenkvarteret, Allégatan. 11, klubbrummet
MÄRK:  Lär dig mera om AGE och scanningen i våra medlemsbrev  den 21.5 och 27.6 och på sidan www.truage.eu.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar