torsdag 22 maj 2014

Hudens åldrande


Huden är kroppens största organ. Om underhuden räknas med, utgör huden 15-25 % av kroppens totala massa. Huden har en mängd ytterst viktiga funktioner. Den skyddar mot så vitt skilda företeelser som t.ex. strålning, stötar och sjukdomar. Den fungerar som en känsloförmedlare och skyddar oss därmed för bl.a hetta. En välfungerande hud sköter om att vår vätskebalans och att kroppstemperatur hålls på de rätta nivåerna.
När huden åldras förändras dess struktur och förutsättningarna att sköta de viktiga funktionerna försvagas. Tunnare hud rodnar t.ex. lättare i solksken och såren läks långsammare. Hudens flexibilitet och spänst försvagas när kollagenet försämras. Vårt utseende påverkas också till allmän beskådan.
Huden avslöjar likt en spegel vilka levnadsvanor vi följer.
Vi har goda möjligheter att påverka hudens åldrande, på många sätt. Motion och vila bör helt naturligt ingå som delar i ett hälsosamt levnadssätt. Det är ändå här skäl att betona, att en hållbarare hud byggs inifrån. Näringsrik föda stärker kollagenskiktet. Det är framför allt kollagenet som ger huden spänst och flexibilitet.
Skräpet, dvs. AGE produkterna, skadar hudens kollagen. Mätningen av AGE mängden i kroppen är därför ett viktigt hjälpmedel för att bedöma vilken roll skräpet har för hudens hälsa just hos oss personligen. Det är viktigt att känna till sin egen AGE nivå, både med tanke på hälsan som helhet och för vårt utseende. I vår blogg finner du närmare information om AGE mätningar och AGE produkternas effekt på vår hälsa.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar