fredag 11 april 2014

Vilken är din hälsoålder?Åldrandet uppfattas ofta som något negativt. Men kanske är åldrandet i sig inte alls är någonting dåligt. Kanske det istället är frågan om den egna känslan av att man åldras, som känns mindre trevlig.

Även om vi blir ett år äldre varje år, vill vi inte känna oss äldre. Tvärtom. Vi vill gärna känna oss unga, friska och energiska.  Antalet födelsedagar behöver vi inte låta störa känslan av att vi fortfarande är unga till sinnet. En ung människa kan t.ex. mycket väl vara trött och en äldre härligt pigg.

Låt oss alltså säga nej tack till känslan av åldersrelaterad svaghet och trötthet. Vi har så goda möjligheter att i stället välja en livsstil som håller oss ungdomligare längre.  För att göra det har vi god hjälp av att vara hälsomedvetna. Det betyder bl.a. att vi känner till hurudan mängd skräp vi har i vår kropp. Mängden skräp kan nämligen numera fastställas via scanning.

Vår AGE nivå visar hur snabbt eller långsamt vi blir äldre.  Den beskriver alltså takten på åldrandet.  AGE nivån beskriver hur mycket skräp vi har i vår kropp, d.v.s. I hur ”förorenad” miljö våra inre organ fungerar.  Får t.ex. vår lever fungera i en inre omgivning med mycket skräp  eller i en miljö med mindre skräp, där det är lätt att fungera?

En TruAge scanning ger oss information om barlasten som våra inre organ har i sitt dagliga arbete. Höga AGE nivåer snabbar upp åldrandet. Genom att lära oss hantera våra AGE nivåer, kan vi därför underlätta alla kroppsfunktioner och leva yngre längre. 

Vår hälsoålder är mera relevant för välmåendet än antalet födelsedagar vi upplevt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar