måndag 9 december 2013

Mätning av AGE


Morindas  patenterade TruAge scanner har utvecklats under många års tid av det holländske bolaget Diagnoptics. Scannern mäter din AGE nivå via huden och blodet. Det tal man får, anger kroppens funktionsnivå: på vilken nivå fungerar dina inre celler och organ i sina dagliga uppgifter. Scannern anger ett AGE tal, som sedan relateras till människor i allmänhet. Jämförelsegruppen har man fått fram genom att undersöka 80 000 människor i olika delar av världen.  Scannern kommer också att användas av kliniker, sjukhus och försäkringsbolag. Läkarnas term för scannern är Mortality Marker( dödlighetsmarkör).
Mätmetoden fungerar som en slag ”spegel”. UV strålar riktas mot huden, varvid AGE produkterna återspeglar sig ( fluorescence) och mäts. Metoden har vetenskapligt konstaterats ge samma resultat som blod-och hudprov  ( biopsi). Den benämns med en mera exakt term som vetenskapligt validerad biomätningsmetod. Över 100 vetenskapliga rapporter har utgetts i ämnet. TruAge  scanningen är alltså inte bara en smärtfri och snabb metod att få veta sin  AGE nivå, utan även en vetenskapligt tillförlitlig metod

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar