onsdag 4 december 2013

Är du glutenkänslig?


De flesta av oss är inte medvetna om att vi kanske är glutenkänsliga. Det, att man känner sig trött eller har lös mage, kan mycket väl ändå vara ett tecken på just glutenkänslighet. Vanlig huvudvärk eller migrän kan, liksom dålig hud eller värk i leder och muskeler tyda på samma sak.  Det är kanske inte så många som kopplar  sådana symptom till dieten. Men orsaken kan mycket väl ligga i den gluten vi får i oss.  

Glutenet förorsakar inflammation i tunntarmen, varvid upptaget av viktiga näringsämnen försämras. På sikt kan risken för allvarliga sjukdomar, som osteoporos bli följden. Man räknar nämligen med att 55 sjukdomar har anknytning till gluten.  

Det finns hela skalan av glutenkänslighet. Från att vi inte alls är känsliga till att vi har keliaki. Det går att få svaret, genom att  ta blodprov eller hudprov. Men vi kan också göra en enkel test själva. Gå in för en två veckors diet med glutenfria livsmedel. Inga veteprodukter alltså. Man lämnar t.ex. bort all pasta och pizza. Ser man då en förbättring av t.ex. ork och värk, så lönar det sig att sätta sig djupare in i detta ämne. Glutenkänslighet anses nämligen av många bli vår följande folkepidemi!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar